Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Doel
In relatietherapie bij Tweevoud leren jullie de patronen die je samen gedurende de tijd hebt ontwikkeld te herkennen, te onderzoeken en om te buigen. Je doorgrondt waardoor ze ontstaan en hoe je ze samen in stand houdt. 
Je zult zien dat het patroon waar je samen in zit vaak meer de ‘boosdoener’ is dan een van jullie beiden afzonderlijk. Je gaat zien wat de onderliggende behoeftes en verlangens zijn. Je ervaart hoe je door het delen van juist deze behoeftes dichter bij elkaar kunt komen en samen weer een positieve spiraal kunt creëren.  

Gezamenlijk en individueel
We kijken naar jullie individuele aandeel, én naar wat jullie hierin gezamenlijk doen. Daar kom je dan als stel sterker uit, maar vaak ook als individu. 
Soms is het wenselijk om een paar aparte individuele sessies te hebben gedurende de therapie. We doen dat echter alleen om uiteindelijk de gezamenlijke therapie verder te brengen. 
Een belangrijk uitgangspunt voor relatietherapie is dat jullie béiden willen. Het kan natuurlijk spannend en onbekend voelen, maar van belang is dat jullie wel beiden ‘ja’ zeggen tegen de relatietherapie. 
We beginnen met opnieuw naar jullie beiden als individu en naar jullie relatie te kijken. We zullen daarin steeds volgende stappen zetten om uit te diepen wat jullie heeft gevormd tot wie je nu (samen) bent. We onderzoeken de patronen die jullie hebben ontwikkeld. Daarna kijken we naar de onderliggende behoeftes onder deze patronen en hoe je die ook anders kunt uiten dan je tot nu toe hebt gedaan. 
Vervolgens kijken we naar hoe jullie opnieuw tot elkaar kunnen komen, hoe jullie nieuw, helpend gedrag, gesprekken en gewoontes kunnen opbouwen en bestendigen. 
Tussen de sessies door krijgen jullie opdrachten zodat je ook in de dagelijkse praktijk verder leert en oefent in je relatie.

Vrijblijvende kennismaking
We starten met een kosteloos intakegesprek van een uur. 
Het is belangrijk om echt een klik te voelen tussen jullie als stel en mij als therapeut als je met elkaar therapie in gaat. Te ervaren dat er voldoende basis in om het samen aan te gaan. Kennismaken en kijken of deze klik er is, is dan ook het doel van het intakegesprek. 
Soms lukt het om ook al een eerste stap te zetten in het verkennen van de dynamiek in jullie relatie. 

Verloop
Vervolgens kijken we hoeveel sessies we als vertrekpunt willen afspreken. Ik ga meestal uit van in elk geval zes à acht sessies. Soms echter heb je ook na één of twee sessies al het gevoel dat je weer samen verder kunt.
In mijn benadering als therapeut werk ik veel met EFT, Systemisch Werken, Voice Dialogue en Transactionele Analyse. Je kunt hier meer vinden over deze methodes en over mij. Meer informatie over de kosten voor relatietherapie vind je hier.

Een stukje tekst dat het werken met EFT in relatietherapie mooi en treffend beschrijft:

"We waren op weg en vielen in een diep gat. We konden er niet uit komen en wisten niet waarom we er niet uit kwamen. Ik dacht dat het wel jouw fout of mijn fout moest zijn. Het lukte niet er uit te komen - en we bleven er maar wat in rondhangen. 

We waren op weg en kwamen in hetzelfde gat terecht. We begrepen het niet, weer niet. Ik dacht nog steeds dat het jouw fout of mijn fout wel moest zijn. Het was een hele worsteling en we realiseerden ons dat we hulp nodig hadden er uit te kunnen komen. Maar ook dat lukte nog niet direct. En toen eindelijk wel. 

We hadden hulp gevonden. We waren op weg en vielen in hetzelfde gat. We begrepen nu wat beter, hoe we erin waren gekomen. We begonnen te begrijpen dat het niet jouw fout en niet mijn fout was, het was het probleem van onze destructieve spiraal. Het kostte heel wat moeite uit het gat te komen - maar het lukte ons.

We gingen door met het aannemen van hulp. We waren op weg en vielen weer in dat diepe, diepe gat. We wisten nu zeker dat het weer die destructieve spiraal was, we waren er weer in terecht gekomen. We wisten nu ook dat we allebei pijn hadden en leden. We hielden elkaar vast en hielpen elkaar er uit.

We hadden nog steeds hulp. We waren op weg en zagen het gat. We reikten naar elkaar en bereikten elkaar - en liepen er om heen.
We vielen er niet in.

We hadden geen hulp meer nodig. We hadden elkaar goed vast en kozen een andere weg."