Relatietherapie - Hoe werkt het

Relatietherapie - Hoe werkt het

Doel
In relatietherapie bij Tweevoud leren jullie de patronen die je samen gedurende de tijd hebt ontwikkeld te herkennen, te onderzoeken en om te buigen. Je doorgrondt waardoor ze ontstaan en hoe je ze samen in stand houdt. 
Je zult zien dat het patroon waar je samen in zit vaak meer de ‘boosdoener' is dan een van jullie beiden afzonderlijk. Je gaat zien wat de onderliggende behoeftes en verlangens zijn. Je ervaart hoe je door het delen van juist deze behoeftes dichter bij elkaar kunt komen en samen weer een positieve spiraal kunt creëren.  

Gezamenlijk en individueel
We kijken naar jullie individuele aandeel, en naar wat jullie hierin gezamenlijk doen. Daar kom je dan als stel sterker uit, maar vaak ook als individu. 
Soms is het wenselijk om een paar aparte individuele sessies te hebben gedurende de therapie. We doen dat echter alleen om uiteindelijk de gezamenlijke therapie verder te brengen. 
Een belangrijk uitgangspunt voor relatietherapie is dat jullie beiden willen. Het kan natuurlijk spannend en onbekend voelen, maar van belang is dat jullie wel beiden 'ja' zeggen tegen de relatietherapie. 
We beginnen met opnieuw naar jullie beiden als individu en naar jullie relatie te kijken. We zullen daarin steeds volgende stappen zetten om uit te diepen wat jullie heeft gevormd tot wie je nu (samen) bent. We onderzoeken de patronen die jullie hebben ontwikkeld. Daarna kijken we naar de onderliggende behoeftes onder deze patronen en hoe je die ook anders kunt uiten dan je tot nu toe hebt gedaan. 
Vervolgens kijken we naar hoe jullie opnieuw tot elkaar kunnen komen, hoe jullie nieuw, helpend gedrag, gesprekken en gewoontes kunnen opbouwen en bestendigen. 
Tussen de sessies door krijgen jullie opdrachten zodat je ook in de dagelijkse praktijk verder leert en oefent in je relatie.

Vrijblijvende kennismaking
We starten met een kosteloos intakegesprek van een uur. 
Het is belangrijk om echt een klik te voelen tussen jullie als stel en mij als therapeut als je met elkaar therapie in gaat. Te ervaren dat er voldoende basis in om het samen aan te gaan. Kennismaken en kijken of deze klik er is, is dan ook het doel van het intakegesprek. 
Soms lukt het om ook al een eerste stap te zetten in het verkennen van de dynamiek in jullie relatie. 

Verloop
Vervolgens kijken we hoeveel sessies we als vertrekpunt willen afspreken. Ik ga meestal uit van in elk geval zes a acht sessies. Soms echter heb je ook na een of twee sessies al het gevoel dat je weer samen verder kunt.
In mijn benadering als therapeut werk ik veel met EFT, Systemisch Werken, Voice Dialogue en Transactionele Analyse. Je kunt hier meer vinden over deze methodes en over mij. Meer informatie over de kosten voor relatietherapie vind je in het menu onder 'kosten'.

Minder validen
Mijn praktijk is gelegen in een mooi oud pand in het centrum van Den Bosch, maar beschikt helaas niet over een lift. Mijn praktijk is daarom moeilijk toegankelijk voor minder validen. Omdat ik ook graag ondersteunend wil zijn aan clienten die minder valide zijn, bied ik deze clienten graag de mogelijkheid voor relatietherapiesessies bij jullie thuis of op een andere goed toegankelijke plek. Neem gerust contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.  

Klachten
Elke zorgverlener valt met ingang van 1 januari 2017 onder de Wet kwaliteit klachtengeschillen zorg (Wkkgz).
Ik doe mijn uiterste best alle cliënten zo goed mogelijk te helpen. Ik heb continue intervisie, supervisie en scholing om op mezelf te reflecteren en mijzelf als therapeut te blijven ontwikkelen. Mochten jullie onverhoopt niet tevreden zijn met mij als therapeut, dan kun je dat altijd met mij bespreken. Mocht dat in jullie beleving onvoldoende baten, dan ben ik via mijn beroepsverenigingen NVRG en NVPA aangesloten bij het SCAG. Je kunt je tot hen richten voor gratis en onafhankelijke klachtenafhandeling.