Relatietherapie - Kosten

Relatietherapie - Kosten

Een relatietherapiesessie kost voor jullie gezamenlijk 150 Euro (incl BTW), ofwel 75 Euro per persoon. Een sessie duurt 5 kwartier.
Sessies vinden plaats op maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag of vrijdagochtend.
Een afspraak afzeggen kan altijd, maar laat het me 48 uur van tevoren weten, dan kan ik nog iemand anders inplannen. Bij afzegging korter dan 48 uur van tevoren, breng ik het consult mogelijk in rekening.
 
Vergoeding
Voor relatietherapie bestaat sinds januari 2013 geen vergoeding meer vanuit de basisverzekering. Dit geldt voor zover ik weet voor elke basisverzekering. De reden hiervoor is dat relatietherapie niet onder eerstelijns psychologische zorg of Generalistische Basis GZZ valt. Indien de relatietherapie onderdeel is van de behandeling van een individuele psychische aandoening, wordt deze mogelijk vergoed.
Een aantal verzekeringen biedt een (gedeeltelijke) vergoeding voor relatietherapie. Deze scharen de vergoeding dan onder andere zorgtypen, zoals seksuologie of alternatieve geneeswijzen. Hiervoor is meestal een doorverwijzing van een (huis)arts nodig.

Ik ben aangesloten bij twee beroepsverenigingen (NVRG: Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapeuten en het NVPA: de beroepsvereniging voor gespecialiseerd psychosociaal therapeuten) en bij koepelvereniging RBCZ en werk volgens een beroepsethische gedragscode. Dit betekent ook dat wanneer ik tijdens de eerste gesprekken vermoed dat een van jullie gebaat is bij meer gespecialiseerde hulp, ik dit met je zal bespreken. Ik zal dan ook helpen bij het vinden van een goede plek/behandelaar die bij jou/jullie past.

Voor individuele sessies is er wel de mogelijkheid tot vergoeding vanwege mijn aansluiting bij het NVPA. Dit betreft individuele psychosociale therapie. Of u hiervoor in aanmerking komt en voor welke bedragen hangt af van uw zorgverzekering. Ik raad u aan dit bij uw zorgverzekeraar te informeren. 
 
Kosteloze kennismaking
Als je je afvraagt of relatietherapie met mij iets voor jullie kan betekenen, kunnen we vrijblijvend een kennismakingsafspraak maken. Deze kosteloze kennismaking en intake duurt ongeveer een uur. Ik kies er bewust voor om deze intake kosteloos te houden, omdat ik het belangrijk vindt dat jullie je vrij voelen om daarna ook voor een andere therapeut te kiezen zonder al kosten te hebben gemaakt.
Het is belangrijk om, als je met elkaar een intensief persoonlijk contact ingaat, echt een klik te voelen. Te ervaren dat er voldoende basis in het contact is om het samen aan te willen gaan. Kennismaken en kijken of deze klik er is, is dan ook het doel van het intakegesprek. Soms zetten we ook al een eerste stap in het verkennen van de dynamiek in jullie relatie. 

 

De ogen van de geliefde zijn een spiegel waarin we ons zelfbeeld gereflecteerd zien - Bowlby