Relatietherapie - Methodes

Relatietherapie - Methodes

EFT
Ik werk als gevorderd opgeleid EFT Register therapeut, tevens internationaal gecertificeerd, vooral met de methode EFT: Emotionally Focused Therapy. EFT is erop gericht te kijken naar wat er in het contact tussen jullie echt gebeurt, wat jullie beider behoeftes zijn en wat jullie hierin voor elkaar kunnen betekenen. Dit is dus veel effectiever en duurzamer dan methodes die vooral gericht zijn op meer algemene communicatieregels. Ik ben hier uitgebreid in opgeleid en gecertificeerd en heb veel geloof in en goede ervaringen met deze wereldwijd gebruikte en beproefde methode. Als je meer over EFT wilt weten, klik dan op voorgaande link. Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek naar EFT vind je op: (Wetenschappelijke) artikelen over EFT

Verder ben ik na mijn studie psychologie intensief en langdurig opgeleid in Systemisch Werken (bijv. Familieopstellingen), Transactionele Analyse en Voice Dialogue. Allemaal mooie, verdiepende en elkaar versterkende methodes.

Systemisch werken/opstellingen
Een (familie)opstelling is een ruimtelijke weergave van een (familie)systeem. Je kunt het zien als een levende (familie)foto. Het doel van een opstelling is om symptomen en onbewuste dynamieken in een (familie)systeem inzichtelijk te krijgen. De ervaring, het inzicht en het gevoel van een opstelling hebben vaak duurzaam effect op mensen. Het werkt verder op een onbewust niveau. De ervaring leert dat het een generatief proces is. Dat wil zeggen dat de geboden oplossingsrichting nieuwe verdergaande veranderingen op gang kan brengen.

Transactionele Analyse 
Transactionele Analyse onderzoekt de dagelijkse communicatie tussen mensen en de daaronder liggende dynamieken, drijfveren en patronen. Het heldere, praktisch te gebruiken model geeft een kapstok om (vaak ingewikkelde) interactiepatronen te snappen en te doorbreken. Er ontstaan dan meer ‘Volwassen' en effectieve communicatiepatronen, gesprekken en boodschappen. 

Voice Dialogue
Voice Dialogue is gebaseerd op de idee dat ieder mens uit een heleboel verschillende 'delen' bestaat. In je gedrag word je gestuurd door verschillende en vaak tegenstrijdige innerlijke kanten van jezelf. Sommigen krijgen in ons dagelijks leven (te) veel ruimte, terwijl we andere, meer helpende, aspecten vaak wel in ons hebben, maar nauwelijks tot uiting brengen omdat ze in onze ontwikkeling naar de achtergrond of soms zelfs verstoten zijn geraakt. 
Het is een krachtige methode om mensen te begeleiden bij het beter leren kennen van de verschillende kanten van zichzelf en hun innerlijke drijfveren en motieven. 
Voice Dialogue is een avontuurlijke en niet-oordelende methode die leidt tot diepgaande inzichten en blijvende resultaten. Je kunt hiermee effectiever en bewuster sturing geven aan je eigen handelen. 

Vertrouwen
Los van de methodieken en stromingen waar ik als therapeut gebruik van maak, gaat het vooral om het contact en de ontmoeting die we hebben als mensen onderling. De aanwezigheid van een basis van vertrouwen en de bereidheid die er in het contact al dan niet ontstaat is de belangrijkste basis voor groei.

 

NB. 

Een van de methodes die ik in relatietherapie veel gebruik is zoals benoemd EFT.
Als psycholoog spreekt het me aan dat EFT een wetenschappelijk onderbouwde en beproefde methode is. Zij put uit 20 jaar proces- en effectonderzoek. Daarnaast kent EFT een heel heldere opbouw en concrete stappen in verschillende fases. 

De voordelen van EFT zijn ondermeer: 

  • de liefde tussen jullie staat centraal, niet alleen ‘communicatieregels' en verstandig ‘probleemoplossen'
  • iedereen heeft de behoefte aan basisveiligheid in voor hem of haar belangrijke relaties. EFT kijkt naar de manier waarop jullie deze basisveiligheid in jullie relatie versterken of ondermijnen
  • als er geen veiligheid gevoeld wordt, heeft ieder mens zijn eigen verdedigings- en beschermingsmechanismen die vervolgens ook weer jullie relatie beinvloeden. Deze mechanismen vormen vaak een belangrijk onderdeel bij het in stand houden van de problemen in jullie relatie. In EFT kijken we naar jullie primaire mechanismen en hoe deze jullie relatie beinvloeden.

De resultaten zijn enorm:

  • bij 70% van de stellen die met EFT aan hun relatie hebben gewerkt waren na de therapie de relatieproblemen geheel over
  • bij 90% was er op zijn minst een aanzienlijke verbetering na 10 tot 12  sessies (bij gedragstherapeutische interventies was dit 35%)  
  • in het algemeen lijkt er bij EFT geen terugval te zijn na het beëindigen van de therapie
  • EFT blijkt ook effectief bij mensen die geneigd zijn zich terug te trekken of moeite hebben met het uiten van hun emoties.

Op de site van Stichting EFT Nederland (www.eft.nl) en internationaal op ICEEFT (https://iceeft.com) vind je nog meer informatie over de methode. Ik ben als gevorderd opgeleid en internationaal gecertificeerd EFT registertherapeut aan deze stichting verbonden. Tevens ben ik als docent aan de stichting EFT verbonden. 

 

Een stukje tekst dat het werken met EFT in relatietherapie treffend beschrijft:

"We waren op weg en vielen in een diep gat. We konden er niet uit komen en wisten niet waarom we er niet uit kwamen. Ik dacht dat het wel jouw fout of mijn fout moest zijn. Het lukte niet er uit te komen - en we bleven er maar wat in rondhangen. 

We waren op weg en kwamen in hetzelfde gat terecht. We begrepen het niet, weer niet. Ik dacht nog steeds dat het jouw fout of mijn fout wel moest zijn. Het was een hele worsteling en we realiseerden ons dat we hulp nodig hadden er uit te kunnen komen. Maar ook dat lukte nog niet direct. En toen eindelijk wel. 

We hadden hulp gevonden. We waren op weg en vielen in hetzelfde gat. We begrepen nu wat beter, hoe we erin waren gekomen. We begonnen te begrijpen dat het niet jouw fout en niet mijn fout was, het was het probleem van onze destructieve spiraal. Het kostte heel wat moeite uit het gat te komen - maar het lukte ons.

We gingen door met het aannemen van hulp. We waren op weg en vielen weer in dat diepe, diepe gat. We wisten nu zeker dat het weer die destructieve spiraal was, we waren er weer in terecht gekomen. We wisten nu ook dat we allebei pijn hadden en leden. We hielden elkaar vast en hielpen elkaar er uit.

We hadden nog steeds hulp. We waren op weg en zagen het gat. We reikten naar elkaar en bereikten elkaar - en liepen er om heen.
We vielen er niet in.

We hadden geen hulp meer nodig. We hadden elkaar goed vast en kozen een andere weg."